Garantie van de werken

Onze firma biedt U na uitvoering van de werken:

  • 10 jaar wettelijk verplichte garantie, op papier, opgelegd aan elke erkende aannemer.
  • 30 jaar garantie op de materialen door de fabrikant (o.a. tegen vorst).
  • Plaatsing van de dakmaterialen volledig conform de normen en waarden die het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) ons als aannemer voorlegt!
wtcb


Maar de beste garantie op een perfect geplaatst dak dat vele decennia lang zal meegaan is: