veiligheid

VEILIGHEID

Een veilige werf is de eerste garantie voor een degelijk afgewerkt dak!

Wij als erkende aannemer dienen alle veiligheidsregels in acht te nemen bij het uitvoeren van de werken. Belangrijk om mee te nemen is dat niet alleen de aannemer, maar ook u als opdrachtgever, aansprakelijk bent voor mogelijke ongelukken. Ons cliënteel weet op voorhand dat wij alle veiligheidsvoorschriften en -maatregelen respecteren en hanteren zodat beide partijen op beide oren kan slapen voor, tijdens en na uitvoering van de werken!

De zaakvoerder, Luc Janssens, is gediplomeerd veiligheidscoördinator niveau B. Luc beschikt, zoals zijn ganse team, ondermeer over de noodzakelijke certificaten voor asbestverwijdering.

Wij voorzien voor de werken aan uw dakproject: 

  • – Stellingen en ladders, in eigen beheer, die ruimschoots voldoen aan alle vereiste veiligheidsnormen.
  • – Periodiek gekeurde gereedschappen en machines van de hoogste kwaliteit.
  • – Periodiek gekeurde kraan- en vrachtwagens met hun verreikers.
  • – Noodzakelijke werkuitrustingen en veiligheidsschoenen voor uw dakproject.
  •   Nota: In geval van asbestverwijdering worden de nodige veiligheidsmaskers en kostuums voorzien.